Formular de retur

Către S.C. RETROTEXTILA S.R.L., societate înregistrată la Oficiul Comerțului cu numărul J3/1404/2019, CUI: 41119492, vă informez prin prezenta cu privire la retragerea mea din contractul de vânzare: